Nr 44, 29. detsember 2023

 

RMP elektrooniline ajakiri NÄDALAKIRI

 
 
 
 
 
 

RMP kronoloogia enimloetud artiklitest

 

Ei saa salata, taaskord oli erakordselt toimekas aasta. RMP portaalist sai kevadel RMP.geenius.ee, kui liikusime kogu sisuga Geeniuse platvormile ja liitusime Geeniuse PRO portaalidega. RMP võimaluste ning lugeja väärtuste pagas tõusis veelgi.

 

Aasta viimasesse Nädalakirja koondasime 2023. aastal lugejaid enim köitnud artiklid raamatupidamise, maksunduse ja tööõiguse teemadel. Head meenutamist!

 

Aastavahetusel võiksime süüdata ilutulestiku asemel küünla või lõkke, et näidata oma heatahtlikkust. Uue aasta saabumisega vahetame liikumisaasta kultuuririkkuse teema-aasta vastu, mis annab ka siinsetele erinevate rahvuste esindajatele võimaluse ennast Eestile rohkem avada, tutvustada oma kombeid ja kultuuriväärtuseid. 

 

Anname võimaluse aastale 2024!

RMP toimetus

 
 

JAANUAR 2023

 
 

Numbriline 2023. aasta

Aastal 2023 muutusid mitmed numbrid. Esimest korda muudeti maksuvaba tulu suurust, mis aastatuluna on 7848 eurot ja kuus 654 eurot. Loe lähemalt..

 
 
 

Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2023

Maksumäärad ja maksuvaba tulu suurus 2023. aastal
Maksukalender - olulised maksu- ja deklaratsioonide kuupäevad

2023. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus
Ülevaade 1. jaanuaril 2023 jõustuvatest õigusaktidest
ERK metoodika toimkond - äriseadustiku muudatused alates 01.01.2023
Tööandja minimaalne sotsiaalmaks 2023
Uuel aastal tasub töölepingud üle vaadata
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduses planeeritavad muudatused 2023. aastal
Maksuvaba tulu KALKULAATOR
Palgaarvestuse KALKULAATOR

Detsembri töötasu arvestamine ja töötasu alammäär
Euroopa Liidu riikides kehtivad käibemaksumäärad
Brutodividendide leidmine maksukohustuse 7 + 14% korral
Vorm INF 14 tuleb esitada 1. veebruariks

 
 

VEEBRUAR

 
 

Ülevaade 1. veebruaril jõustuvatest äriõiguse muudatustest 

1. veebruaril 2023 hakkas uue seadusena kehtima äriregistri seadus ning lisaks jõustus rohkem kui sada muudatust äriseadustikus. Loe lähemalt..

 
 
 

Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal

2022. aasta tuludeklaratsiooni esitamine

Uue aasta alguse sündmuste mõju investeeringute väärtusele

Konsolideeritud finantsaruanded: elimineerimistest konsolideerimisel

Ostuboonuste arvestamine ja kajastamine

Maksude deklareerimine investeerimis- ja tavakonto süsteemis

Kalendripäevade arvestuse erisused puhkuse- ja haigustasu korral

Puhkusereservi arvestus

Kuidas koostada puhkuste ajakava?

Sotsiaalmaksu arvutamine, kui töötajal on mitu tööandjat

 
 

MÄRTS

 
 

Kasutamata puhkusepäevade arvutamine 

Arvutame konkreetse näite põhjal kasutamata puhkusepäevade jääki. Loe lähemalt..

 
 
 

Puhkuse ajakava ja kestus

2022. aasta majandusaasta aruande näidised ja abimaterjalid

Alanud on ESG ja kestlikkuse aruandluse uus ajastu. Kas oled CSRD direktiiviks valmis?

Autoritasu (litsentsitasu) maksustamine

Käibemaks kinkekaardi müümisel

Raamatupidaja töötasu analüüs 2022 IV kvartal

Töölepingu seaduse muudatused seoses hüvitistega. Mis muutub töötaja jaoks?

Mida tähendab koondamine?

Töösuhte dokumentide säilitamine

Töövõimetoetuse päevamäär alates 01.04.2023

 
 

APRILL

 
 

Dividendide maksustamine 2023. aastal ja 2025. aasta maksureform 

Praktikas tekib osanikel päris tihti soov jaotada ka jooksva või veel kinnitamata majandusaasta kasumit. Loe lähemalt..

 
 
 

Maksualane teabevahetus digiplatvormidel tegutsevate müüjate kohta

Ettevõtte sõiduauto eratarbimise käibemaksu deklareerimine

Netovara nõue 2022. aasta majandusaasta aruandes

Majandusaasta aruande koostamise erinevad etapid

Kuidas ärgitada võlgnikust äriühingut võlgnevust tasuma?

Töötava vanaduspensionäri maksuvaba tulu kasutamine ning üldine maksuvaba tulu

Töötu tööampsud ja maksustamine

Ööajal töötamise ja ületunnitöö tasu

Puhkusetasu arvutamine - säilitamine või keskmine

Õppepuhkus - mida tööandja peab teadma

Riigikohus selgitas kortermajja valvekaamerate paigaldamise võimalusi

Vaata, millised muudatused jõustuvad 1. mail pakendiseaduses ja jäätmeseaduses

 
 

MAI

 
 

Rahavoogude juhtimise kümme käsku: kuidas säilitada äritegevuse elujõulisus ebakindlal ajal? 

Loo rahavoogude prognoosimudel, pane paika võtmemõõdikud, analüüsi raha laekumiste dünaamikat jt. Loe lähemalt..

 
 
 

Majandusaasta aruande koostamisel pane tähele

Kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekust ja otsusest e-äriregistris

Ostuboonustest, müügiboonustest, vautšeritest, kinkekaartidest ning muudest müügi-, ostu- ja tasuvõimendusinstrumentidest

Ettevõtte väärtuse hindamine kasutades DCF analüüsi

Millal pakendiaudit läbi viia?

Mida on oluline teada saldoteatisest?

1. juulist taastub koroonaeelne haiguspäevade hüvitamise süsteem

Uus vanemahüvitise kalkulaator

Mida peab teadma lastega töötamise piirangutest?

Kuidas mõjutab käibemaksumäära tõus varasemalt sõlmitud lepinguid?

Näiteid maksuvaba tulu kasutamisest pensionieas 2023. aastal

Vaata, millised muudatused jõustuvad 01.07.2023 keskkonnatasude seaduses

 
 

JUUNI

 
 

Kui raamatupidaja planeerib oma karjääri - raamatupidajast audiitoriks 

Kuidas peab raamatupidaja oma karjääri suunama, et saada vandeaudiitoriks? Loe lähemalt..

 
 
 

Mis on uut majandusaasta aruannete esitamise keskkonnas?

Majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg on 30. juunil

Ülevaade selle aasta 1. juulil jõustuvatest õigusaktidest

Eesootavad muudatused haigushüvitise, tööaja ja miinimumpalgaga seonduvalt

Pensionäri koondamishüvitis

Tööaja summeerimise korral tööajanormi vähendamine töövõimetuslehel oldud aja võrra

Millal tekib vajadus arvutada puhkusetasu?

Riigikogus vastu võetud maksumuudatused aastateks 2024-2026

Juhatuse liikme isikuandmete avaldamine koos ettevõtte võlainfoga

Uue korteriomandi loomine alates 2023. aastast

Korteriühistu tulemiaruande näidis

 
 

JUULI

 
 

Haigushüvitise maksmise kord alates 01.07.2023

Tööandja makstava haigushüvitise maksustamisest ja deklareerimisest. Loe lähemalt..

 
 
 

Haigushüvitise maksmine, kui haigusleht avati veel enne seadusemuudatust

Töötasu maksmisega viivitamisel tuleb alates juulist maksta 12% intressi

Erisoodustuse arvutamise aluseks olev laenuintressi alammäär

Maksuvaba tulu rakendamise avaldused

Käibemaksu standardmäära muudatus 01.01.2024

Ajakirjandusväljaannete ja majutusasutuste käibemaksumäära muudatused 01.01.2025

Puhkusereservi aegumise erisus vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale ja nõuanded puhkuste korraldamiseks

Millega arvestada, kui töötasu ja puhkusetasu makstakse välja samas kuus?

Töötasu tõusu ja selle suuruse räägivad läbi mõlemad osapooled

Sissemakseta osakapitali kajastamine

Kui audiitorkontrolli kohustusega ettevõtja kasutab kordusaruande esitamise võimalust 

 
 

AUGUST

 
 

Testi end: finantsarvestus edasijõudnutele I

Võtke endale pisut aega ja vastake küsimustele, et kontrollida oma finantsarvestusalaseid teadmisi. Loe lähemalt..

 
 
 

Testi end: maksuarvestus I

Tähelepanekud raamatupidajale finantspettuste peatamiseks

Kõik majandusaasta aruanded on nüüdsest tasuta loetavad, tehke neist ettevõtte visiitkaart

Äriregistri suurpuhastus on juba alanud

Sissemakseta osaühingu asutamise kaotamine

Investeeringute üleandmine mitterahalise sissemakse abil

Ravikindlustuse kehtivusest töötades võlaõiguslepinguga

Alates 1. oktoobrist tuleb suurematel ehitusobjektidel registreerida töötajad ja nende tööaeg

2024. aastal kehtima hakkavad maksuseaduste muudatused

2025. aastal kehtima hakkavad maksuseaduste muudatused

 
 

SEPTEMBER

 
 

2024. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus

2024. aastal langeb tööpäevadele kaheksa riigi- ja rahvuspüha. Tööpäevi on võrreldes 2023. aastaga sama palju, kuid töötunde kolme tunni võrra vähem. Loe lähemalt..

 
 
 

Vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu mõjutab ka palga maksmist

Töösuhe reservteenistuse ajal

Imporditud SPIM-kaupade aruandluskohustus alates 01.10.2023

Näited seoses käibemaksumäära tõusuga

Ettevõtluskonto – füüsilise isiku ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine

Ettemaksukontod e-MTAs

Ettevõtluskonto omaniku teenus ettevõttele

Teises liikmesriigis tasutud käibemaksu tagastamine

Ettev#245;tlusvormide võrdlus

Osakapitali deposiit

Kogumispensioni makse määra muudatus alates 1. jaanuarist 2025

 
 

OKTOOBER

 
 

Lõpparve maksustamine ja deklareerimine läbi praktilise ülesande

Lõpparve mõistet kehtivas töölepingu seaduses ei ole. Tavakeeles nimetatakse lõpparveks summat, mille tööandja peab töötajale töölepingu lõppemisel maksma. Loe lähemalt..

 
 
 

Maamaks alates 2024. aastast

Kelle tulu kohta peavad platvormid edaspidi maksuhaldurile teavet edastama?

Lõpparve maksmine

Juhatuse liikme töötuna arvelevõtmise erisused

Sotsiaalmaksusoodustus vähenenud töövõimega isiku tööandjale

Mootorsõidukimaksu suurus lähtub sõiduki keskkonnamõjust (eelnõu)

Testi end: raamatupidamise seadus

Arve vormistamine ja väljastamine

Finantsvaldkonna tööturg ujub vastuvoolu

Tööandja pensioni kajastamine raamatupidamises, maksustamine ja deklareerimine

Kuidas luua täiendav omakapitalireserv investeerimiskahjumite katteks?

 
 

NOVEMBER

 
 

Millisel juhul on kasulik valida kalendriaastast erinev majandusaasta?

Registripidaja statistika kohaselt on 95% Eestis registreeritud ühingutest valinud oma majandusaastaks kalendriaasta. Just nimelt valinud! Loe lähemalt..

 
 
 

Viis olulist punkti optsioonilepingu koostamisel

Milline näeb välja käibedeklaratsioon aastal 2024?

Eraisiku nimele väljastatud kuludokument

Lähenevad maksumuudatused

01.01.2024 hakkab kehtima uue kujundusega tubakatoodete maksumärk

Tähelepanekuid 8. novembril 2023 toimunud raamatupidajate konverentsilt

Jõulupreemia. Kuidas seda on õige maksustada ja deklareerida?

Puhkusereservi aegumise erisus vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale ja nõuanded puhkuste korraldamiseks

Proovipäev, kas eelneb töösuhtele või on selle osa?

Koondamine ehk töölepingu ülesütlemine majanduslikel põhjustel

 
 

DETSEMBER

 
 

Töötasu alammäär tõuseb 2024. aastal 820 euroni

Valitsus kinnitas 7. detsembril 2024. aasta töötasu alammääraks 820 eurot ja minimaalseks tunnitasuks 4,86 eurot, millega tõuseb alampalk 95 euro võrra. Loe lähemalt..

 
 
 

Maksumäärad ja maksuvabastused 2024. aastal

Aruandluskohustus virtuaalvääringu teenuse pakkujatele alates 1. jaanuarist 2024

Euroopa Kohtu otsus ei nõua puhkeaja pikendamist

Graafikuga töötavate inimeste töö- ja puhkeaja arvestuses muutus siseriikliku õiguse tõlgendus 

Olulisemad muudatused tööõiguses aastal 2024

Töötaja puhkuseõigus ei aegu, kui tööandja ei ole võimaldanud töötajal puhkust kasutada

Eesti Maaülikooli finantsjuht Kaire Klaus: minu edu on inimesed minu ümber

Arve kohustuslikud rekvisiidid

Majandusüksuste tegutsemisvormid, nõuded netovarale ning väljamaksed omakapitalist

Kolm Eesti esimest juhtivraamatupidaja kutsetunnistuse omanikku räägivad oma eksamikogemusest ning kutse taotlemise eesmärkidest

 
 

2024 KALENDRID

 
 

2024. aasta raamatupidaja ja ettevõtja kalendermärkmike tellimine

Ettetellitud 2024. aasta kalendrid on postitatud

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RMP Nädalakirja koostas
Triin Omel
triin.omel@geenius.ee

 

Reklaami toimetaja
Anna Maria Naanuri
anna.maria.naanuri@geenius.ee